สงกรานต์นี้… มาปลุกตำนานกฤษดาดอยกัน

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269 พาผมเลาะเหลี่ยมเขาและสันดอยเล็กๆ ไปอย่างช้าๆ ถนนลาดยางสองช่องจราจรสายนี้ มีปลายทางที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่…