คิดมาเพื่อให้ ก็”ชนะ” จุดเริ่มต้นของ Herbshug แผ่นประคบสมุนไพร

“จากการที่ตรวจรักษาและดูแลคนไข้มาอย่างต่อเนื่องพบว่าการใช้ความร้อนเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อผ่อนคลายที่นิยมใช้คือ การวางแผ่นร้อน ซึ่งปัจจุบันตามรพ.นิยมใช้แบบแผ่นร้อนไฟฟ้าเสียบปลั๊กและวางจุดปวดเมื่อย แพงแต่ไม่ได้ผล…” หมอแหวน-พญ.แหวนทับทิม ธนโกเศศ (แพทย์เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู…