ความสุขล้นทะลักกับซีฟู้ดบุฟเฟต์ที่สวยสามโลก Laemgate Infinite

เมื่อความสุขไม่ได้หากันง่ายๆกับช่วงเวลาชีวิตต้องแข่งขันกับเศรษฐกิจฝืดเคืองแบบนี้ ดั่งคำโบราณที่กล่าวว่า “ยุคข้าวยาก หมากแพง” ไม่ต้องหมากแพง ของทุกอย่างก็แพงหมด ถ้าให้คิดกันเล่นๆให้กำเงินไปตลาดสด…