in Laemgate

ใคร ใครก็หาว่าฉันบ้า… ความสุขอีกมุมหนึ่งของ “ลีน่าจัง” ปะทะ “แหลมเกตุ”

ภายใต้ความสุขจากรอยยิ้ม กับตำนานเน็ตไอดอลรุ่นแรกของประเทศ ส่งต่อมาเป็นเสียงหัวเราะให้คนทั้งประเทศขำขันกัน พวกเราถามคุณแม่ลีน่าจังว่าโกรธไหมที่โดนด่าหาว่า บ้า คำตอบพร้อมเสียงหัวเราะที่ว่า “ช่างหัวมัน…