Laemgate ยกทัพปรับโมเดล :จากร้านอาหารทะเลเสิร์ฟตรงถึงโต๊ะ ขยายช่องทางธุรกิจ โดยคัดเลือกของทะเลสดๆส่งตรงสู่ทุกธุรกิจร้านอาหาร ในรูปแบบ “ขายส่ง” (wholesale)

Laemgate ยกทัพปรับโมเดล :จากร้านอาหารทะเลเสิร์ฟตรงถึงโต๊ะ ขยายช่องทางธุรกิจ โดยคัดเลือกของทะเลสดๆส่งตรงสู่ทุกธุรกิจร้านอาหาร ในรูปแบบ “ขายส่ง”…

ผ่านเรื่องยากมาแล้ว ต่อไปคือ “กำลังใจ” สวัสดีปีใหม่ วันสงกรานต์ไทย

มีโจทย์ให้เขียน “อวยพรสงกรานต์” ขอเปลี่ยนจากคำอวยพร มาเป็นเรื่องราวจากประสบการณ์เล่าสู่กันฟัง ให้ถือว่าประสบการณ์ที่ผ่านถือว่าเป็น “พรจากฟ้า” แล้วกันนะครับ…

สงกรานต์นี้… มาปลุกตำนานกฤษดาดอยกัน

 ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1269 พาผมเลาะเหลี่ยมเขาและสันดอยเล็กๆ ไปอย่างช้าๆ ถนนลาดยางสองช่องจราจรสายนี้ มีปลายทางที่อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่…