ร้อนเงินวูบวาบ……แหลมเกตผุดไอเดียปั้นแบรนด์คูชั่น Oppa เขย่าวงการสะเทือน

Laemgate (แหลมเกต) ร้านบุฟเฟ่ต์ใจกลางแยกลาดพร้าว ผุดไอเดียปั้นคูชั่น ตีตลาดเครื่องสำอาง มาในนามแบรนด์ คูชั่น…

ผู้อยู่เบื้องหลัง การออกแบบซุ้มดอกไม้ทั้ง 6 ซุ้มนั้นได้รับการออกแบบจากคุณโจ้ ชยวัสส์ ปัญจภักดี เจ้าของบริษัท เรนฟอเรสท์และนิราลัย บาย เรนฟอเรสท์

การจัดอุโมงค์ดอกไม้ในครั้งนี้เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของหลายฝ่ายทั้งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน ประชาชนในพื้นที่ปากคลองตลาดและนอกพื้นที่ ได้ชักชวนนักจัดดอกไม้ฝีมือระดับประเทศ พร้อมจิตอาสา กว่า…