in Advertise

เตรียมพบกับ: Laemgate Holding ขายปลีกและขายส่ง ของสดส่งตรงจากศรีราชา

Laemgate ยกทัพปรับโมเดล :จากร้านอาหารทะเลเสิร์ฟตรงถึงโต๊ะ ขยายช่องทางธุรกิจ โดยคัดเลือกของทะเลสดๆส่งตรงสู่ทุกธุรกิจร้านอาหาร ในรูปแบบ “ขายส่ง” (wholesale) และ “ขายปลีก” (retail)

 

 

เมื่อความสุขรวมตัวกัน และขยายตัวใหญ่ขึ้น Laemgate จึงพร้อมส่งมอบความสุขอีกรูปแบบโมเดลจากร้านอาหารทะเลเสิร์ฟตรงถึงโต๊ะ ขยายช่องทางธุรกิจ โดยคัดเลือกของทะเลสดๆส่งตรงสู่ทุกธุรกิจร้านอาหาร ในรูปแบบ “ขายส่ง” (wholesale) และ”ขายปลีก” (retail) ในนามแบรนด์ “Laemgate Holding” (LGH) หรือ “แหลมเกตโฮลดิ้ง”

 

แต้มต่อจากจุดแข็งของ Laemgate ที่มีฟาร์มหอยนางรมสด และปลากะพง เป็นของตัวเองที่เราส่งตรงจากฟาร์มที่ศรีราชาทุกวัน จึงทำให้เกิดโมเดลให้ของธุรกิจในนาม “Laemgate Holding” (LGH)

แล้วอะไรคือกลุ่มหมายใหม่ของ LGH

เราต้องยอมรับว่าปัจจุบันนี้ธุรกิจร้านอาหารมีจำนวนมาก แต่ความต้องการของสินค้าก็มีมากเช่นกัน แต่ปัญหาหลักของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารที่มักจะประสบปัญหาคล้ายกัน ก็คือ การจัดซื้อวัตถุดิบสดจากทะเล ดังนั้นกลุ่มเป้าหมายหลักของ LGH ก็คือ ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารขนาดเล็ก และขนาดกลาง เพราะLGH เราสามารถควบคุมราคาของวัตถุดิบได้ โดยราคาเป็นราคาตัดตรงจากหน้าฟาร์ม และที่สำคัญราคาค่อนข้างดี และสามารถควบคุมคุณภาพของสินค้าได้

อะไรคือจุดแข็งของ LGH กับการเปลี่ยนแปลงจากบทบาทผู้ประกอบการร้านอาหารมาเป็นผู้ขายส่ง (wholesale)และขายปลีก (retail)

จุดแข็งคือ

1. ความสดของวัตถุดิบ เพราะเราเชื่อมั่นในคุณภาพของวัตถุดิบของเรา เพราะไม่มีการแช่แข็งหรือทำการใส่สารปนเปื้อนใดๆ และที่สำคัญเราจะส่งวัตถุดิบและบริหารจัดการเพียงเท่าจำนวนที่สำรองหรือจองกันมา เพื่อรักษาคุณภาพของความสดของวัตถุดิบ

2. ความสำคัญของราคา เราเชื่อมั่นในราคาของสินค้าของเรา เพราะของสดของเราส่งตรงจากฟาร์มของเรา และไม่ได้ผ่านจากราคาตัวกลางใดๆสิ้น และที่สำคัญ เราเปิดจำหน่ายสินค้า ขายส่งเพียงแค่ 2 ผลิตภัณฑ์ ในตอนนี้ได้แก่ หอยนางรมสด (หอยเปลือก และหอยนางรมสดเนื้อ) และปลากะพง

ถึงเวลาที่ LGH เราพร้อมปรับฐานโมเดลของธุรกิจเพิ่มยอดรายได้ และกระจายความสุขไปให้ผู้ประกอบการร้านอาหารร้านอื่นๆ เราเองมีความหวังว่า สักวันหนึ่งเราจะเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งมอบความสุข ผ่านความสด ความอร่อย และมีคุณภาพ ต่อลูกค้าทุกท่าน